Vinachem lỗ hơn 2.000 tỷ năm 2020, mỗi ngày phải trả 7,3 tỷ đồng tiền lãi

Năm 2020, Vinachem lỗ đến 2.010 tỷ đồng, bên cạnh đó nhận về ý kiến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. 
Theo BCTC kiểm toán năm 2020, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.113 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước.
Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 271 tỷ đồng lên 2.556 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính ra mỗi ngày Vinachem phải trả đến 7,3 tỷ đồng tiền lãi vay trong đó có nhiều khoản vay bảo lãnh cho các công ty con đang lỗ nặng và không có khả năng trả nợ.
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm hơn 3.907 tỷ đồng. Sau cùng thì cả năm 2020, Vinachem lỗ đến 2.010 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 252 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2020, Vinachem có khoản lỗ chưa phân phối tới 5.393 tỷ đồng.
Về nợ vay, Vinachem có 34.282 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 1.650 tỷ so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn ngân hàng 13.907 tỷ đồng, nợ dài hạn 8.206 tỷ đồng, giảm lần lượt 332 tỷ và 2.952 tỷ so với đầu năm.
Nợ ngắn hạn của tập đoàn tại thời điểm 31/12/2020 lên tới 25.818 tỷ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn 18.852 tỷ đồng cho thấy Vinachem có thể gặp vấn đề về vốn lưu động.
Vinachem lo hon 2.000 ty nam 2020, moi ngay phai tra 7,3 ty dong tien lai
 Vinachem lỗ nặng 2.000 tỷ đồng năm 2020.
Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Vinachem
Đơn vị kiểm toán cho biết tại thời điểm 31/12/2020, 4 công ty con của Vinachem là công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 – Vinachem, CTCP Phân đạm và hoá chất Hà Bắc, CTCP Phân bón và hoá chất Cần Thơ có nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, lỗ luỹ kế làm âm vốn chủ sở hữu.
Các khoản vay của Vinachem cho công ty Đạm Ninh Bình vay lại nhưng công ty này không trả được nợ cho tập đoàn mẹ.
Tài sản đảm bảo cho khoản vay là "nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày (560.000 tấn ure/năm)" đã tạm bàn giao cho công ty Đạm Ninh Bình quản lý, vận hành từ năm 2012 nhưng chưa được phê duyệt quyết toán, số dư nợ gốc quá hạn là gần 1.310 tỷ đồng và lãi quá hạn, lãi phạt chậm nộp tương ứng là 771 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, kiểm toán viên cho biết một số dự án tại Lào, dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám, dự án DAP số 2 và dự án mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc đã tạm bàn giao nhưng đến nay chưa được quyết toán dự án nên có thể phát sinh các khoản công nợ trong tương lai và dự án không hiệu quả.
Kiểm toán không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp về kế hoạch dòng tiền cho 12 tháng tới cũng như các bằng chứng cho thấy các đơn vị trên có khả năng trả nợ các khoản nợ đến hạn và đã quá hạn.
Kiểm toán cho rằng có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục tại 4 công ty nêu trên.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN