Viettel Post lãi 106 tỷ đồng trong quý 2/2021, nhích nhẹ so cùng

Lũy kế nửa đầu năm 2021, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.351 tỷ đồng, tăng mạnh 52%, lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.
 
Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, VTP) công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần đạt 5.193 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2020.
Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm 66%, đạt gần 3.410 tỷ đồng, phần còn lại là thu từ hoạt động dịch vụ logistics.
Do giá vốn cũng tăng mạnh lên mức 5.007 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của VTP chỉ tăng 1% về mức 185 tỷ đồng.
Trong kỳ, Viettel Post có gần 23 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính được tiết giảm 16%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đi gần 11% nên lãi sau thuế trong quý 2 đạt 106 tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý 2/2020.
Viettel Post lai 106 ty dong trong quy 2/2021, nhich nhe so cung
 
Lũy kế nửa đầu năm 2021, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.351 tỷ đồng, tăng mạnh 52%, lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.
Viettel Post cho biết nguyên nhân cho sự tăng trưởng của kết quả kinh doanh là nhờ công ty đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tối ưu hóa chi phí, từ đó giúp tăng lợi nhuận thu về.
Tính đến 30/6, công ty có gần 5.031 tỷ đồng tài sản, Viettel Post có 1.479 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn và 194 tỷ đồng tiền gửi dài hạn.
Nợ phải trả tại cuối quý 2 đạt hơn 3.770 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong đó là các khoản vay và nợ thuê tài chính (1.269 tỷ đồng) cùng với khoản phải trả ngắn hạn khác (1.760 tỷ đồng).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN