Viettel Global tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi gấp 9 lần lên 688 tỷ đồng

VGI cũng ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 3,2 lần do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 688 tỷ, con số trích lập này gấp 9 lần của cùng kỳ. 
Viettel Global (VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 39%, từ 1.928 tỷ đồng lên 2.676 tỷ đồng.
Nhờ biến động của tỷ giá doanh nghiệp có doanh thu tài chính tăng 265 lên 1.239 tỷ. VGI cũng ghi nhận lợi nhuận từ các công ty liên liên doanh, liên kết gần 68 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ đến 713 tỷ.
Viettel Global tang trich lap du phong phai thu kho doi gap 9 lan len 688 ty dong
 VGI phải dự phòng khoản nợ khó đòi khá lớn.
Đáng nói, chi phí tài chính tăng 31% trong đó thì chi phí lãi vay lại giảm mạnh 485, như vậy khoản mục này tăng chủ yếu là do lỗ chênh lệch tỷ giá 555 tỷ đồng.
Ngoài ra, VGI cũng ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 3,2 lần do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 688 tỷ, con số trích lập này gấp 9 lần của cùng kỳ. 
Công ty không thuyết minh rõ đến từ các phải phải thu nào, trong BCTC thì VGI phải thu khách hàng hơn 10.000 tỷ đồng và phải thu về cho vay gần 1.600 tỷ đồng. 
Viettel Global tang trich lap du phong phai thu kho doi gap 9 lan len 688 ty dong-Hinh-2
 
Viettel Global tang trich lap du phong phai thu kho doi gap 9 lan len 688 ty dong-Hinh-3
 Các khoản phải thu của VGI.
Sau cùng, lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 35%, từ 1.123 tỷ đồng lên 1.516 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Global đạt 11.287 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 17% so với mức 9.655 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3,5 lần, từ 912 tỷ đồng lên 3.159 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 2/2022, Viettel Global có tổng tài sản hợp nhất đạt 52.622 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt xấp xỉ 30.800 tỷ đồng.
Đáng nói, doanh nghiệp đã giảm phần lớn nợ vay xuống 8.773 tỷ từ mức 12.238 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN