Vietravel lỗ nặng 350 tỷ sau kiểm toán, chưa thu được 867 tỷ từ bán vốn Vietravel Airlines

Năm 2021, Vietravel đã bán 55,58% vốn tại Vietravel Airlines với giá 867 tỷ đồng nhưng vẫn chưa thu được khoản tiền chuyển nhượng này. 
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) ghi nhận nhiều vấn đề.
Trong năm 2021, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần 913 tỷ đồng, giảm 40% so năm trước. Trong khi đó giá vốn chiếm lớn hơn với 1.188 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 275 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn có lãi 152 tỷ đồng. 
Kỳ này, Vietravel ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt gấp 7 lần lên 497 tỷ đồng. Ngược lại, liên doanh liên kết mang về khoản lỗ nặng 192 tỷ đồng. 
Do đó sau cùng, Vietravel lỗ nặng gần 350 tỷ đồng trong năm 2021, cao hơn mức lỗ 98 tỷ đồng của năm trước. 
So với báo cáo tự lập, doanh thu sau kiểm toán của Vietravel tăng 15%, còn mức lỗ tăng thêm 94 tỷ đồng.
Chưa thu được 867 tỷ đồng từ bán vốn Vietravel Airlines
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của Vietravel tăng thêm gần 200 tỷ lệ 2.054 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý nhất là khoản phải thu ngắn hạn khác tăng vọt gấp gần 16 lần lên 1.035 tỷ đồng; đầu tư vào liên doanh liên kết cũng vọt từ hơn 1 tỷ lên tới gần 380 tỷ đồng. 
Đây chính là con số Vietravel đầu tư vào CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Cụ thể, tháng 11/2021, Vietravel đầu tư thêm 593,5 tỷ đồng vào Vietravel Airlines trong đợt tăng vốn từ 700 tỷ lên 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 12/2021, Vietravel đã bán 72,25 triệu cổ phần, tương ứng 55,58% vốn tại Vietravel Airlines với giá 867 tỷ đồng. 
Sau giao dịch, Vietravel giảm sở hữu từ 99,5% vốn xuống còn 43,92% vốn, tương ứng 571 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo, Vietravel vẫn chưa thu được khoản tiền chuyển nhượng này. 
Về nợ phải trả, vay nợ tài chính chiếm 66% với 1.359 tỷ đồng.
Vietravel lo nang 350 ty sau kiem toan, chua thu duoc 867 ty tu ban von Vietravel Airlines
 
Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, nhấn mạnh giao dịch chuyển nhượng vốn tại các công ty con
Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán viên nhấn mạnh loạt vấn đề. Thứ nhất, các giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư của Tập đoàn tại các công ty con với tống số tiền hơn 956 tỷ đồng cho CTCP Vietravel Holdings. Các giao dịch chuyển nhượng này được ký hợp đồng vào các ngày cuối năm 2021 với giá thỏa thuận nội bộ. Do nhiều yếu tố khác nhau, giá này có thể có sự khác biệt so với giá chuyển nhượng trên thị trường giao dịch cổ phiếu thông thường.
Đồng thời, theo điều khoản thanh toán của các hợp đồng chuyển nhượng vốn, Vietravel Holdings phải thanh toán 50% trong vòng 30 ngày và 50% còn lại trong 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên đến thời điểm ký báo cáo kiểm toán này, Vietravel Holdings vẫn chưa thanh toán khoản nào cho Tập đoàn.
Thứ hai, về khả năng hoạt động liên tục, tại này 31/12/2021, Tập đoàn tiếp tục bị lỗ gần 350 tỷ đồng, nâng lỗ luỹ kế lên hơn 185 tỷ đồng; nợ ngắn hạn đã vượt hơn tài sản ngắn hạn là 37 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cho rằng các yếu tố này là dấu hiệu cần lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN