Vietnam Airlines nói gì khi xin hoãn nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa có văn bản xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
Theo HVN, do công ty có quy mô lớn với 27 đơn vị trực thuộc (9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh nước ngoài) và 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, các công ty con cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Hiện HVN và các công ty con đang phải sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.
Trong điều kiện như vậy, HVN cần thêm thời gian cho việc đối chiếu, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kế toán.
Đối với công ty mẹ, trong năm 2022, HVN đã thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc, tiến hành đóng mã số thuế tại các chi nhánh bị sáp nhập nên công tác đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị bị kéo dài.
Trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch, HVN đã đàm phán và được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận (có điều kiện) cho phép HVN được giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoàn các khoản thanh toán. Do có những điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng nên HVN cần nhiều thời gian hơn để đối chiếu xác nhận công nợ đáp ứng chuẩn mực kiểm toán.
Với những khó khăn này, HVN đề nghị UBCKNN và HOSE xem xét, chấp thuận cho HVN được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2022. 
Vietnam Airlines noi gi khi xin hoan nop bao cao tai chinh kiem toan 2022?
 
Hồi tháng 2 vừa qua, ngay sau khi nhận được báo cáo tài chính quý 4/2022, Sở đã có thông báo cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết đối với cổ phiếu HVN do tình trạng thua lỗ trong 3 năm liên tiếp.
Cụ thể, HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN bị hủy niêm yết nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.
Trong khi đó, năm 2022, tổng doanh thu của HVN đạt gần 71.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cả năm 2021. Tuy nhiên, giá nhiên liệu bay cùng tỷ giá tăng mạnh khiến HVN vẫn lỗ trước thuế 10.091 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 10.369 tỷ qua đó nâng mức lỗ luỹ kế tại thời điểm 31/12/2022 lên hơn 34.000 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN