Vietnam Airlines lỗ ròng hơn 10.800 tỷ cả năm, dòng tiền kinh doanh âm gần 6.400 tỷ

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) lỗ thêm 373 tỷ đồng quý cuối năm làm mức lỗ cả năm tăng lên gần 11.000 tỷ đồng.
Quý 4/2020, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.202 tỷ đồng và lãi gộp hơn 515 tỷ đồng, giảm tương ứng 64% và 63% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, hãng gánh thêm khoản chi phí tài chính tăng 62% lên 79 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm từ hơn 228 tỷ đồng xuống còn 144 tỷ đồng, lợi nhuận khác giảm từ 216 tỷ đồng xuống còn 128 tỷ đồng.
Kết quả là Vietnam Airlines ghi nhận lỗ ròng 373 tỷ đồng trong quý cuối năm 2020, trong khi cùng kỳ lãi 35 tỷ đồng.
Vietnam Airlines lo rong hon 10.800 ty ca nam, dong tien kinh doanh am gan 6.400 ty
 HVN lỗ nặng trong năm 2020.
Lũy kế cả năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần hơn 40.613 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ, đồng thời lỗ ròng tới 10.845 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả này vẫn khả quan hơn so với ước tính lỗ hợp nhất 14.445 tỷ đồng trước đó từ phía Vietnam Airlines.
Dòng tiền hoạt động kinh doanh của HVN ghi nhận âm 6.379 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 8.819 tỷ đồng. Trong năm, Vietnam Airlines chi ra hơn 3.218 tỷ đồng để trả nợ gốc thuê tài chính và 23.917 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, trong khi tiền thu từ đi vay là 29.231 tỷ đồng.
Tính tới ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 62.967 tỷ đồng, giảm 17,6% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần một nửa xuống còn 1.647 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 3.579 tỷ đồng xuống còn 494 tỷ đồng. Trong khi đó, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 72% lên 11.187 tỷ đồng.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 194/NQ – CP ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid -19.
Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) sau khi tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có tài sản bảo đảm của Tổng công ty để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết này với số tiền tái cấp vốn: tối đa không quá 4.000 tỷ đồng; lãi suất tái cấp vốn: 0%; thời hạn tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn: Thời hạn tái cấp vốn tối đa không quá 364 ngày.
Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn là không muộn hơn ngày 31/12/2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN