Vicostone đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 15% lên 1.919 tỷ năm 2021

CTCP Vicostone (VCS) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
Theo đó, VCS đặt kế hoạch cho công ty mẹ ở mức 6.511 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế 1.790 tỷ đồng tăng 12%.
Về kế hoạch hợp nhất, Vicostone đặt mục tiêu 6.797 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% thực hiện 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 1.919 tỷ đồng, tăng 15%.
Lũy kế năm 2020, Vicostone đạt doanh thu thuần 5.660 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm trước.
Vicostone dat ke hoach loi nhuan tang 15% len 1.919 ty nam 2021
 VCS lên kế hoạch lãi tăng 15% năm 2021.
Riêng trong quý 4/2020, Công ty báo doanh thu thuần đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế 465 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận lớn nhất của Vicostone từ khi thành lập tới nay.
Lợi nhuận tích cực Vicostone đạt được trong quý 4 đến từ việc tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng tăng 158% lên 17,13 tỷ đồng (chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá).
Trong khi đó, chi phí tài chính tiết giảm 25% xuống 17,6 tỷ đồng, chi phí quản lý không thay đổi nhiều so với năm trước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN