Vinaconex lần đầu báo lỗ trong gần 10 năm qua

Vinaconex lỗ đến 66 tỷ đồng quý 2, đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ theo quý kể từ quý 2/2012.
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) ghi nhận doanh thu trong quý 2 đạt 1.409 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, chi phí tài chính và bán hàng của doanh nghiệp không biến động nhiều, lần lượt ở mức 53 tỷ đồng và 7 tỷ; còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27% xuống 162 tỷ.
Khấu trừ, Vinaconex lỗ đến 66 tỷ đồng quý 2, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 349 tỷ. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ theo quý kể từ quý 2/2012.
Vinaconex lan dau bao lo trong gan 10 nam qua
 
Lý giải cho việc này, Vinaconex cho biết nếu tính riêng quý 2, lợi nhuận từ các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên vẫn đảm bảo theo kế hoạch.
Tuy nhiên, trong quý 1, tổng công ty đã chuyển nhượng một phần cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2), giảm tỷ lệ sở hữu từ 73% xuống 38% và ghi nhận khoản lợi nhuận 436 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
Trong quý 2, Vinaconex lại nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại ND2 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 38% lên 51%. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tổng công ty phải giảm trừ khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng số cổ phần tương ứng với 35% vốn điều lệ tại ND2 đã ghi nhận trong lợi nhuận hợp nhất quý 1, khiến lợi nhuận hợp nhất quý 2 âm 66 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinaconex đạt doanh thu hợp nhất 2.361 tỷ đồng, lãi ròng 279 tỷ đồng, công ty mới chỉ thực hiện 28% kế hoạch lợi nhuận năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN