Vì sao PVS điều chỉnh lãi ròng tăng 111 tỷ đồng sau kiểm toán?

Nhờ biên lãi gộp điều chỉnh tăng cùng với chi phí quản lý giảm là chủ yếu nên lợi nhuận sau thuế của PVS tăng thêm 111 tỷ đồng sau kiểm toán 2022.
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 với doanh thu thuần điều chỉnh giảm nhẹ 40 tỷ xuống 16.372 tỷ đồng. Đặc biệt giá vốn giảm mạnh hơn với 90 tỷ xuống 15.457 tỷ đồng.
Do đó lợi nhuận gộp tăng lên 915 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp tăng từ 5,3% lên 5,6% nhờ chi phí tiền lương thấp hơn ước tính trước đây. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp của mảng cơ khí dầu khí (M&C) được điều chỉnh từ 1,4% lên 1,9%.
Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 870 tỷ đồng còn 828 tỷ đồng và thu nhập từ các liên doanh FPSO/FSO tăng 27 tỷ lên 657 tỷ đồng...
Sau cùng, PVS lãi ròng 884 tỷ đồng, tăng 14% (tức 111 tỷ đồng) so báo cáo tự lập, và tăng mạnh 47% so năm trước. 
Vi sao PVS dieu chinh lai rong tang 111 ty dong sau kiem toan?
 
Cho năm 2023, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có dự phóng doanh thu và lãi ròng của PVS lần lượt đạt 18.524 tỷ đồng và 808 tỷ đồng. Lợi nhuận tiếp tục chủ yếu đến từ các liên doanh liên kết và hoàn nhập dự phóng bảo hành công trình.
Với năm 2024, PVS có thể đạt được doanh thu 21.977 tỷ đồng và LNST cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 30% và đạt 1.047 tỷ đồng.
Dù có nhiều tín hiệu tích cực hiện tại, VDSC cho rằng lợi nhuận cốt lõi của PVS chỉ ghi nhận sự đột biến từ năm 2024 khi mà các dự án chân đế điện gió hoặc dự án Sư Tử Trắng 2B (nếu thực hiện đúng tiến độ) được ghi nhận.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN