Vì sao Gỗ Thuận An (GTA) lên kế hoạch thua lỗ trong quý 4?

Gỗ Thuận An lên kế hoạch kinh doanh thua lỗ trong quý 4/2022 với gần 5 tỷ đồng do ảnh hưởng của tiền thuê đất tại Bình Phước.
HĐQT CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2022 với tổng doanh thu gần 50,5 tỷ nhưng chi phí chiếm mức cao hơn tới 55 tỷ đồng nên công ty sẽ chịu lỗ gần 5 tỷ đồng.
Theo GTA, sở dĩ công ty dự kiến lỗ trong quý 4/2022 do phải chịu phát sinh tăng khoản thuế tiền thuê đất gần 9 tỷ đồng tại chi nhánh Bình Phước (từ năm 2016-2022).
Trong khi đó, 9 tháng 2022, GTA thực hiện được 445 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 17,5 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm là doanh thu 569,5 tỷ và lợi nhuận 21,7 tỷ thì GTA đã thực hiện được lần lượt 78% và 81% kế hoạch.
Vi sao Go Thuan An (GTA) len ke hoach thua lo trong quy 4?
 
Theo GTA, quý 4 công ty hoạt động trong điều kiện thiếu đơn hàng nên cần tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển các kênh bán hàng khác để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng xây dựng đề án tái cơ cấu theo hướng chuyển đổi công năng nhà máy tại Bình Dương và mở rộng sản xuất tại chi nhánh Bình Phước. 
Trên thị trường, cổ phiếu GTA đóng cửa phiên 17/11 tại mốc 12.350 đồng/cp, ghi nhận giảm hơn 25% chỉ trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch rất èo uột khi bình quân chỉ hơn 1.467 đơn vị mỗi phiên. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN