Vì sao EVNGenco 3 tăng thêm gần 200 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán?

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco3, HoSE: PGV) ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh tăng thêm 191 tỷ lên 2.524 tỷ đồng sau kiểm toán. 
Cụ thể, tại báo cáo kiểm toán 2022 doanh thu thuần của PGV vẫn quanh mức 47.287 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2021.
Trong khi đó doanh thu hoạt động tài chính biến động mạnh khi tăng 11% lên 323 tỷ đồng sau kiểm toán. Trong đó ảnh hưởng lớn từ việc điều chỉnh lãi tiền gửi tăng 17 tỷ lệ 195 tỷ; phát sinh thêm lợi nhuận từ trái phiếu 15 tỷ từ CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh. 
Chi phí tài chính lại điều chỉnh giảm nhẹ xuống 2.543 tỷ đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá từ 995 tỷ xuống còn 73 tỷ nhưng lại phát sinh lỗ do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ tới 892 tỷ đồng. 
Vi sao EVNGenco 3 tang them gan 200 ty loi nhuan sau kiem toan?
 Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính của 
Đặc biệt, lãi liên doanh liên kết tăng 55% (tức thêm 181 tỷ đồng) lên 514 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận khác thay đổi giảm 56% về còn 19 tỷ đồng.
Sau cùng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ PGV đạt 2.524 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 191 tỷ (tức 8%) so báo cáo tự lập, tương ứng giảm gần 20% so với năm 2021. 
Vi sao EVNGenco 3 tang them gan 200 ty loi nhuan sau kiem toan?-Hinh-2
 
Sở dĩ có sự điều chỉnh này, theo PGV do thời điểm thực hiện báo cáo tài chính quý 4/2022 Tổng công ty chưa có báo cáo tài chính của các công ty liên kết.
Đến thời điểm lập báo cáo hợp nhất kiểm toán, PGV thực hiện hạch toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu, tăng phần lãi trong liên kết là 181 tỷ đồng. 
Vi sao EVNGenco 3 tang them gan 200 ty loi nhuan sau kiem toan?-Hinh-3
 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của PGV giảm hơn 1.800 tỷ xuống mức 66.218 tỷ đồng so đầu năm. Trong đó tiền mặt và gửi ngân hàng giảm mạnh 940 tỷ xuống 5.565 tỷ; phải thu ngắn hạn tăng mạnh thêm hơn 3.300 tỷ lên 12.447 tỷ; ngược lại hàng tồn kho giảm 1.146 tỷ xuống còn 1.920 tỷ đồng.
Trong khi đó, nợ phải trả của PGV giảm gần 4% so đầu năm về mức 48.575 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn chiếm tới gần 40.500 tỷ đồng (giảm 4.155 tỷ). 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN