Vì sao Chứng khoán HSC báo lãi quý 1/2022 đi lùi?

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với lợi nhuận sau thuế suy giảm 12% so cùng kỳ.
Kết thúc quý 1/2022, HCM đạt 854 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ 2021.
Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (chiếm 43%), đạt 373 tỷ đồng. Mảng hoạt động này cũng đồng thời có mức tăng trưởng mạnh 68% so với cùng kỳ.
Vi sao Chung khoan HSC bao lai quy 1/2022 di lui?
Cơ cấu doanh thu quý 1 của HCM 
Ngược lại, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và chiếm 33% tổng doanh thu của HCM. Đồng thời, doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 187 tỷ đồng, cũng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp chỉ ghi nhận 4,5 tỷ đồng, lao dốc 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.
Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm 12% so với quý 1 năm 2021.
Vi sao Chung khoan HSC bao lai quy 1/2022 di lui?-Hinh-2
 Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của HCM
Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của HCM ở mức gần 22.800 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.
Lượng tiền mặt của Công ty giảm đáng kể từ 34% so với đầu năm về còn hơn 4.700 tỷ đồng.
Giá trị danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm nhẹ 5% xuống còn 2,253 tỷ đồng. Danh mục này chủ yếu phân bổ vào trái phiếu niêm yết (1,339 tỷ đồng) và cổ phiếu phòng ngừa rủi ro cho hoạt động phát hành chứng quyền (694.4 tỷ đồng).
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN