Về tay SAM Holdings, lợi nhuận Capella Quảng Nam đi lùi

Sau khi thuộc về SAM Holdings, Capella Quảng Nam cũng báo lãi đi lùi trong năm 2022.
CTCP Capella Quảng Nam vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2022.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Capella Quảng Nam chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng, suy giảm 19% so năm 2021.
Trong khi đó, tại thời điểm cuối năm 2022, Capella Quảng Nam tăng vốn lên gần 706 tỷ đồng. Như vậy tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Capella Quảng Nam vẫn xoay quanh mức 0,01 lần. 
Ngoài ra, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Capella Quảng Nam cũng giảm từ mức 0,4 lần của năm trước xuống còn 0,2 lần trong 2022, tương ứng 141 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn cũng chỉ còn 0,008 lần, tức gần 6 tỷ đồng.
Ve tay SAM Holdings, loi nhuan Capella Quang Nam di lui
Một số chỉ tiêu tài chính của Capella Quảng Nam 
Capella Quảng Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM) chính là công ty mẹ của Capella Quảng Nam với tỷ lệ sở hữu gần 93% khi năm 2021, SAM đã huy động gần 600 tỷ đồng để rót vốn vào Capella Quảng Nam đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2.
Vừa qua, SAM thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phiếu, tương ứng 80% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên sang cho CTCP Capella Quảng Nam, giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn giá vốn.
Tính tới 31/12/2022, SAM Holdings đang sở hữu 93,93% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên (sở hữu trực tiếp 80% vốn điều lệ với giá trị 200 tỷ đồng và sở hữu gián tiếp 13,93% qua công ty con), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. 
Được biết, CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên được thành lập ngày 29/1/2021, mục đích là xúc tiến các thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với diện tích 400 ha và các dự án bất động sản khác tại Khu vực Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 4.200 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN