DIG được dự báo lợi nhuận 2022 đi ngang đạt gần 1.000 tỷ đồng

Theo Chứng khoán Bản Việt (VCSC), ngày 12/10, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2.

Cổ đông đã thông qua phương án điều chỉnh phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu (tương ứng 16,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành quyền dự kiến là 1.000:163,97. 

Nếu đợt phát hành cổ phiếu này được đăng ký mua toàn bộ với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, DIG có thể huy động tối đa 1,5 nghìn tỷ đồng (chỉ bằng 50% con số được thông qua tại ĐHCĐ thường niên vào tháng 4/2022) thông qua nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào dự án Long Tân. Kế hoạch phát hành này dự kiến sẽ thực hiện trong quý 1/2023 sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

DIG duoc du bao loi nhuan 2022 di ngang dat gan 1.000 ty dong
 

Các cổ đông cũng đã thông qua đề xuất của ban lãnh đạo về việc tăng tổng vốn đầu tư cho dự án Long Tân (331 ha tại tỉnh Đồng Nai) lên 15,7 nghìn tỷ đồng - cao hơn 24% so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ năm 2021 - và kéo dài thời gian hoàn thành xây dựng hạ tầng toàn bộ dự án đến quý 4/2028 (so với quý 4/2026 đã được thông qua trong ĐHCĐ năm 2021). Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo cho dự án này.

Ban lãnh đạo giữ nguyên kế hoạch LNTT năm 2022 sẽ tăng 48% YoY đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, cao hơn 52% so với dự báo. Ban lãnh đạo chưa công bố kế hoạch cụ thể cho từng mảng kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận này.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng chênh lệch giữa kế hoạch của công ty và dự báo là do VCSC dự báo ghi nhận lợi nhuận thoái vốn từ bán quỹ đất sẽ không đáng kể trong năm 2022.
VCSC hiện dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của DIG sẽ đạt 998 tỷ đồng trong năm 2022 (đi ngang so với năm 2021), chủ yếu đến từ việc bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên, Gateway Vũng Tàu, Cap Saint Jacques (CSJ), Hiệp Phước và Vị Thanh.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN