VCP điều chỉnh giảm kế hoạch lãi năm 2020 từ 243 tỷ về còn 103 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP) đã điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận giảm 45%.
Mới đây, ĐHĐCĐ của VCP đã thông qua phương án điều chỉnh giảm tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua trước đó.
Cụ thể, VCP điều chỉnh với giảm kế hoạch doanh thu 32% so với kế hoạch ban đầu, dự kiến còn gần 320 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm 45% về còn gần 103 tỷ đồng từ mức 243 tỷ đồng. 
Kế hoạch kinh doanh điều chỉnh này cũng giảm 25% doanh thu và giảm 53% lợi nhuận sau thuế so với thực hiện năm 2019.
VCP dieu chinh giam ke hoach lai nam 2020 tu 243 ty ve con 103 ty dong
 VCP giảm kế hoạch năm 2020.
Bên cạnh đó, VCP cũng điều chỉnh giảm tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 từ 30-35% xuống còn 15-20%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, VCP ghi nhận doanh thu thuần hơn 220 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 93% về còn gần 13 tỷ đồng.
So với kế hoạch điều chỉnh giảm, VCP thực hiện được 69% chỉ tiêu doanh thu và 13% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN