Vay nợ gần 11.000 tỷ khiến lợi nhuận quý 2 của REE chỉ nhích nhẹ gần 3%

Chi phí tài chính dội gấp 2,3 lần chủ yếu do chi phí lãi vay, đồng thời lãi liên doanh liên kết sụt giảm 24% khiến lãi ròng của REE chỉ tăng nhẹ 2,6% so cùng kỳ.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 của CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE), doanh thu thuần ghi nhận 1.636 tỷ đồng, tăng gần 27% so cùng kỳ 2020.
Giá vốn chiếm 973 tỷ đồng nhưng lãi gộp vẫn gấp 1,6 lần cùng kỳ lên gần 664 tỷ đồng. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên cải thiện từ 30,8% của cùng kỳ lên tới 40,5% trong kỳ này.
Trong khi doanh thu tài chính chỉ nhích nhẹ lên 46 tỷ đồng thì chi phí tài chính của REE dội gấp 2,3 lần lên tới 220 tỷ đồng trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. Thêm vào đó, lãi liên doanh liên kết sụt giảm 24% về còn 135 tỷ đồng.
Dù vậy, REE vẫn báo lãi ròng quý 2/2021 hơn 383 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của REE ở mức 2.819 tỷ, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 799 tỷ, tăng 27% so cùng kỳ. Tương ứng EPS đạt 2.586 đồng.
Vay no gan 11.000 ty khien loi nhuan quy 2 cua REE chi nhich nhe gan 3%
 
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của REE tăng thêm gần 10.000 tỷ lên 30.377 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt chiếm 2.302 tỷ, gấp 3,5 lần đầu kỳ; chứng khoán kinh doanh cũng giảm mạnh 81% về còn 83 tỷ do giảm đầu tư vào Nhiệt điện Quảng Ninh; còn tiền gửi ngân hàng vẫn xấp xỉ với 817 tỷ. Đồng thời, đầu tư vào liên doanh liên kết giảm 2.389 tỷ xuống còn 6.060 tỷ đồng.
Trong cơ cấu vốn, REE tăng vọt vay nợ dài hạn thêm hơn 5.000 tỷ lên 9.675 tỷ đồng, còn ngắn hạn vẫn là 1.284 tỷ đồng, tương ứng tổng vay nợ của REE là 10.959 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN