Vi phạm về công bố thông tin, Vạn Phát Hưng bị phạt 140 triệu đồng

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vạn Phát Hưng (VPH).
 
Theo đó, VPH bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Chi tiết hành vi, Vạn Phát Hưng công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau:
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty;
- Báo cáo tài chính quý 2/2021 riêng và hợp nhất.
Vi pham ve cong bo thong tin, Van Phat Hung bi phat 140 trieu dong
 
Bên cạnh đó, Công ty còn bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Chi tiết hành vi như sau: CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2022.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN