TV.Pharm kế hoạch có lãi 48 tỷ, chi 650 tỷ đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao

Dược phẩm TV.Pharm dự kiến đầu tư 650 tỷ đồng để triển khai dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm.

Dự kiến, ngày 7/3 tới, Dược phẩm TV.Pharm sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại Trà Vinh.  

Theo tài liệu Đại hội vừa được công bố, CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) đề ra mục tiêu trong năm 2020 với doanh thu thuần đạt 500 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với kết quả thực hiện năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng hơn 7%.

Năm 2019, Dược phẩm TV.Pharm “vỡ” kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra, nhưng có ghi nhận mức tăng so với năm 2018. Theo đó, Công ty mang về 458 tỷ đồng doanh thu và gần 45 tỷ đồng lợi nhuận, đều tăng hơn 10% so với kết quả năm 2018.

Song song đó, Công ty dự kiến triển khai dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm tại cụm công nghiệp Tân Ngại, Trà Vinh với công suất 1,5 tỷ viên/năm trên diện tích 96.800 m2 trong năm 2020.

Được biết, dự án này được thực hiện nhằm sản xuất tân dược, sản phẩm sinh học, thuốc chiết xuất từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO,… Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 650 tỷ đồng, trong đó vốn tự có khoảng 250 tỷ và vốn vay 400 tỷ đồng.

TV.Pharm ke hoach co lai 48 ty, chi 650 ty dau tu Khu duoc pham cong nghe cao
TV.Pharm sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 7/3.  

Cũng theo tài liệu Đại hội lần này, TV.Pharm trình phương án tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua trước đó nhằm cân đối nhu cầu vốn đầu tư và thời gian dự án Khu dược phẩm công nghệ cao. Do vậy, TV.Pharm thông báo sẽ phát hành lại trong quý 3/2020.

Về nhân sự, Công ty muốn xin ý kiến cổ đông về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống 3. Theo đó, TV.Pharm xin miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Đinh Nguyên Dũng và ông Nguyễn Quang Vinh; đồng thời sẽ bầu lại 1 thành viên Hội đồng quản trị mới.

Hơn nữa, Công ty trình phương án miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Hồng Xuân và bổ sung mới nhân sự cho vị trí khuyết này.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN