Tường An ước lãi 6 tháng 105 tỷ, tăng 23% so cùng kỳ

Tường An ước lãi 6 tháng đạt 105 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch cả năm.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra chiều ngày 17/6 của CTCP Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC), ban lãnh đạo cho biết, 6 tháng đầu năm ước doanh thu 3.000 tỷ, tăng 37%; lợi nhuận trước thuế 105 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, năm 2021, Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.266 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.
Như vậy, sau 6 tháng, Tường An đã thực hiện được 57% kế hoạch về doanh thu và 45% về lợi nhuận.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN