Tự doanh lỗ hơn ngàn tỷ trong quý 4/2022, VNDirect nói gì?

CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa có giải trình nguyên nhân thua lỗ trong quý 4/2022. 
Cụ thể, quý 4/2022, VND ghi nhận doanh thu hoạt động đi ngang ở mức 1.962 tỷ đồng.
Trong đó chiếm lớn nhất là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 1.261 tỷ đồng, tăng 53%; Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán tăng vọt hơn 53 tỷ đồng; Ngược lại lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 23% về còn 335 tỷ đồng và môi giới chứng khoán lao dốc 62% về mức 206 tỷ đồng.
Kỳ này,VND ghi nhận lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lên tới 1.139 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Thêm vào đó, chi phí lãi vay cũng tăng vọt gấp 2,6 lần khi chiếm 367 tỷ đồng.
Do đó, sau cùng VND chịu lỗ ròng gần 14 tỷ đồng trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ 2021 có lãi lớn 724 tỷ đồng.
Tu doanh lo hon ngan ty trong quy 4/2022, VNDirect noi gi?
 Kết quả kinh doanh quý 4/2022 của VND
Theo VND, do ảnh hưởng chung của thị trường trong năm 2022, đặc biệt là quý 4. Mặc dù công ty đang phát huy hiệu quả các nền tảng kinh doanh cốt lõi nhưng vẫn thua lỗ.
Đặc biệt, tổng chi phí hoạt động tăng tới 90%, chủ yếu do lỗ từ hoạt động tự doanh tăng thêm 811 tỷ đồng, chi phí dự phòng các khoản cho vay ký quỹ cũng tăng 76 tỷ do điều kiện thị trường không thuận lợi.
Bên cạnh đó chi phí tài chính tăng do tăng chi phí lãi vay và các chi phí khác liên quan đến khoản vay. 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của VND giảm gần 11% về còn 24.285 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm tới 19.312 tỷ đồng. Ngoài ra, VND còn ghi nhận trái phiếu phát hành ngắn hạn lên tới 850 tỷ đồng và dài hạn 800 tỷ đồng.  
Còn các khoản cho vay giảm mạnh 41% về còn 9.060 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN