TTC Land dự chia cổ tức 8% bằng cổ phiếu trong quý 3-4/2022

HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, SCR) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
Theo đó, TTC Land dự kiến phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:8, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 là 661,11 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 – 4/2022, sau khi được UBCK chấp nhận.
TTC Land du chia co tuc 8% bang co phieu trong quy 3-4/2022
 
Mới đây, ngày 19/7, HĐQT TTC Land công bố quyết nghị tạm hoãn việc chào bán gần 51,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 18,3 triệu cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua.
Lý do tạm hoãn, theo TTC Land do mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban lãnh đạo xây dựng trước đó và có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và quyền lợi của người lao động.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN