SSH được chấp thuận đăng ký giao dịch 250 triệu cổ phiếu trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Phát triển Sunshine Homes (Mã chứng khoán SSH).

Theo đó, Phát triển Sunshine Homes sẽ đăng ký giao dịch 250 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM.
Trước đó, ngày 18/6, Phát triển Sunshine Homes đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM.
Công ty CP Phát triển Sunshine Homes hoạt động chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, được thành lập tháng 3/2015.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng vừa công bố, SSH đạt doanh thu 989,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 144,6 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 25,1% lên 36%.
Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của SSH tăng lên 12.540,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 8.386,5 tỷ đồng, chiếm 66,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.365,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.223,4 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản.
Sunshine Homes là thương hiệu phát triển bất động sản của Sunshine Group, hiện đang được đánh giá là một trong những thương hiệu hàng đầu, với các dòng sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, chất lượng xây dựng và tính thanh khoản cao trên thị trường.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN