'Trùm BOT' Tasco đã có lãi gần 10 tỷ đồng trong quý 3

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Tasco tăng 22%, lên hơn 763 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt hơn 111 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 146 tỷ đồng.
 
CTCP Tasco (HUT) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 ghi nhận doanh thu gần 304 tỷ đồng, tăng 87%. Khấu trừ giá vốn, Công ty có lãi gộp gần 122 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 45 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 17%, lên gần 77 tỷ đồng.
Sau cùng, Công ty lãi ròng gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 64 tỷ đồng.
'Trum BOT' Tasco da co lai gan 10 ty dong trong quy 3
 Tasco lãi gần 10 tỷ trong quý 3.
Giải thích cho chuyện này, Tasco cho biết hoạt động thu phí đường bộ BOT (mảng kinh doanh mạnh nhất của Tasco) cũng như dịch vụ thu phí không dừng tăng mạnh khi nền kinh tế phục hồi hậu COVID-19. Công ty kiểm soát được giá vốn, giúp lợi nhuận gộp gia tăng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhờ các khoản đầu tư không trọng tâm, tái cấu trúc doanh nghiệp của HĐQT.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Tasco tăng 22%, lên hơn 763 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt hơn 111 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 146 tỷ đồng.
Thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của Tasco tăng lên 11.600 tỷ đồng, hơn đầu năm 7%. Doanh nghiệp hiện nắm giữ 784 tỷ đồng tiền mặt, tăng 22% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64%, lên hơn 2.3 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối kỳ tăng lên gần 110 tỷ đồng (hơn đầu năm 41%).
Nợ ngắn hạn tăng hơn 73%, lên 2.100 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản phải trả ngắn hạn khác gấp 3,5 lần đầu năm, lên hơn 1.000 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN