Tisco lãi chưa đến nửa tỷ trong quý 3, 'mắc kẹt' 5.580 tỷ tại dự án Gang thép Thái Nguyên

Lợi nhuận sau thuế của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) trong 9 tháng giảm 60% xuống còn 16 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 14,5 tỷ đồng.

Theo Báo cáo quý 3, doanh thu trong kỳ giảm 2,5% xuống còn 2.105 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 1.997 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 108 tỷ đồng, giảm 4%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh chỉ đạt 336 triệu đồng, đồng thời chi phí tài chính trong quý giảm sâu, chiếm gần 38 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí lãi phải trả.

Theo đó, Tisco đã lỗ thuần hơn 2,3 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ có lãi gần 4 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác hơn 3,1 tỷ đồng chủ yếu từ bán xỉ bùn, thép phế liệu... sau cùng Tisco thoát lỗ, còn ghi nhận lãi sau thuế 415 triệu đồng, giảm đáng kể so với con số lãi hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Tisco lai chua den nua ty trong quy 3, 'mac ket' 5.580 ty tai du an Gang thep Thai Nguyen
 

Lũy kế 9 tháng, Công ty báo doanh thu thuần đạt 7.009 tỷ đồng, giảm 8,4%. Lợi nhuận sau thuế giảm 60% xuống còn 16 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 14,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, lượng hàng tồn kho ghi nhận 1.147 tỷ đồng, giảm 206 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chi phí xây dựng dở dang của Tisco tại dự án Cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 là 5.580 tỷ đồng, chiếm hầu hết tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Khoản nợ phải trả giảm nhẹ 3% về còn 7.385 tỷ đồng. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 110 tỷ đồng, xuống còn 2.443 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 266 tỷ đồng, xuống còn 2.034 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN