Tiết giảm mạnh chi phí nhưng Quốc Cường Gia Lai vẫn báo lãi giảm 35%

Đáng kể, Quốc Cường Gia Lai đã tiết giảm các chi phí như chi phí tài chính giảm 30%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 81%.
Theo BCTC quý 1/2022, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận doanh thu giảm hơn 61% về còn 135 tỷ đồng, lãi gộp cũng giảm 63% về 27 tỷ đồng.
Đáng kể, Công ty đã tiết giảm các chi phí như chi phí tài chính giảm 30%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 81%.
Dù vậy, lãi sau thuế của QCG vẫn giảm 35% về còn hơn 12 tỷ đồng. 
Tiet giam manh chi phi nhung Quoc Cuong Gia Lai van bao lai giam 35%
 
Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của QCG tăng 1,2% so với đầu năm lên 9.930 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chiếm đến 74% tổng tài sản đạt 7.340 tỷ đồng.
Về phần nguồn vốn, đáng chú ý phải trả ngắn hạn khác tăng 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 63 tỷ đồng lên 4.312,9 tỷ đồng.
Trong đó, các phải phải trả, phải nộp ngắn hạn khác đáng chú ý có 2.882,8 tỷ đồng nhận tiền của Sunny cho dự án Phước Kiển.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN