Thuduc House nói về lộ trình khắc phục cổ phiếu bị kiểm soát

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) , CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa gửi văn bản giải trình và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu TDH bị kiểm soát. 
 
TDH cho biết trong 2 năm 2020-2021, hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vấn đề truy thu thuế GTGT liên quan đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử các năm trước.
Công ty kinh doanh lỗ chủ yếu do trích lập chi phí dự phòng và hạch toán chi phí thuế GTGT lớn, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 và 2021 âm.
Cùng các vấn đề liên quan đến thuế GTGT đã dẫn đến cổ phiếu TDH rơi vào diện kiểm soát và bị hạn chế thời gian giao dịch.
Thuduc House noi ve lo trinh khac phuc co phieu bi kiem soat
 Cổ phiếu đang trong diện kiểm soát, TDH làm gì để khắc phục?
Từ khi cổ phiếu vào diện kiểm soát ngày 21/10/2021, TDH đã kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS, từng bước tái cấu trúc toàn diện.
Đến nay, Công ty đã nộp đầy đủ cho cơ quan Nhà nước các khoản tiền hoàn thuế GTGT gần 366 tỷ đồng, số tiền thuế GTGT đã khấu trừ gần 21 tỷ đồng và nộp tiền thuế GTGT phát sinh gần 17 tỷ đồng.
Riêng số tiền lãi chậm nộp phát sinh, TDH không chủ trương chậm nộp, đang làm việc với các cơ quan có liên quan tính toán lại chính xác số tiền và vẫn đang trong quá trình điều tra, chờ kết luận.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ban điều hành đã trình thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm nay trên 303 tỷ đồng. Phía TDH cho biết đang đi đúng hướng, kết quả quý 1 đạt gần 60 tỷ đồng.
"Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp khôi phục, phát triển kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông" - văn bản cho biết. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN