Thuduc House nói gì về con số lỗ khủng sau kiểm toán 2020?

Thuduc House cho rằng tăng trích lập dự phòng cũng như xoá nợ khó đòi cùng với một số dự án không triển khai được khiến công ty trở lỗ sau kiểm toán 2020.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) có doanh thu 1,961 tỷ đồng, xấp xỉ so với trong báo cáo tự lập.
Tuy nhiên, con số lỗ ròng hợp nhất gần 310 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi ròng gần 23 tỷ đồng.
Việc điều chỉnh gấp 4 lần chi phí quản lý doanh nghiệp, lên 403 tỷ đồng ảnh hưởng lớn đến kết quả của TDH. Trong đó, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi chiếm 307 tỷ đồng. 
Thuduc House noi gi ve con so lo khung sau kiem toan 2020?
 
Theo giải trình của TDH, sở dĩ công ty thua lỗ sau kiểm toán do giá vốn tăng do một số dự án không tiếp tục triển khai. Đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng phải thu, còn chi phí khác tăng do xoá nợ các khoản không thu hồi được. 
TDH cũng cho biết, sở dĩ năm 2019 có lãi còn năm 2020 thua lỗ do công ty mẹ không kinh doanh thương mại linh kiện điện tử cũng như không còn ghi nhận lãi chuyển nhượng một phần dự án như năm 2019.
Thuduc House noi gi ve con so lo khung sau kiem toan 2020?-Hinh-2
 
Tại báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán cũng đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc vi phạm hành chính về thuế của TDH.
Cụ thể, TDH đã ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định ngày 25/12/2002 của Cục Thuế Tp.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính bao gồm thu tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 396 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng đã ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với tổng số tiền nêu trên. 
Kiểm toán cho biết không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không và các ảnh hưởng liên quan có thể có đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của TDH.
Hơn nữa, kiểm toán còn nhấn mạnh vào ngày 31/12/2020, TDH đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Tp.HCM đề nghị xem xét hủy bỏ các quyết định nói trên của Cục Thuế HCM. Ngoài ra, Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về các cáo buộc của Cục Thuế HCM.
Đến thời điểm 31/03/2021, khoản phải thu ngắn hạn của TDH đạt trên 1,493 tỷ đồng, tăng 479 tỷ tương đương 47% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khác chiếm 970 tỷ đồng, bao gồm 396 tỷ đồng phải thu đối với các khoản phải nộp theo các quyết định của Cục Thuế.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN