Thuduc House được giảm gần 45 tỷ đồng tiền cưỡng chế thuế

Cục thuế TP HCM quyết định thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,87 tỷ đồng xuống còn 79,88 tỷ đồng, tương ứng giảm 44,99 tỷ đồng.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) công bố tiếp tục nhận được Quyết định của Cục Thuế TP HCM.
Theo đó, ngày 1/7, Công ty nhận được Quyết định số 1568/QĐ-CT-CC ngày 24/6/2022 của Cục thuế TP HCM về sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/4/2022 của Cục thuế TP.HCM.
Cụ thể, Cục thuế TP HCM quyết định thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,87 tỷ đồng xuống còn 79,88 tỷ đồng, tương ứng giảm 44,99 tỷ đồng.
Lãnh đạo Nhà Thủ Đức cho biết: "Công ty đang tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để ưu tiên hoàn tất nộp đủ số tiền thực hiện cưỡng chế là 79,88 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong tháng 7/2022 để Cục thuế TP HCM tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế hóa đơn và tài khoản nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty".
Mặc khác, đối với số tiền lãi chậm trả phát sinh theo các Quyết định 5438/QĐ-CT, 5439/QĐ-CT, 66/QĐ-CT và 2152/QĐ-CT do chưa thống nhất được cách tính giữa các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên sau khi làm việc và trao đổi, Cục thuế TP.HCM sẽ chỉ theo dõi số tiền lãi phát sinh trên hệ thống nhưng không thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với số tiền lãi chưa thống nhất trên và đợi kết luận cuối cùng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện từ giai đoạn 2017-2019 của Nhà Thủ Đức.
Thuduc House duoc giam gan 45 ty dong tien cuong che thue
 
Trước đó, TDH cũng có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) để giải trình biện pháp khắc phục tình trạng bị kiểm soát chứng khoán.
Trong đó, Thuduc House cho biết nguyên nhân cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát là do trong 2 năm qua (2020-2021) ngoài việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19, kết quả kinh doanh của công ty còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các vấn đề truy thu thuế VAT liên quan hoạt động xuất khẩu linh kiện điện các năm trước.
Điều này khiến công ty phải duy trì khoản trích lập dự phòng hơn 300 tỷ đồng trong năm 2020 và hạch toán chi phí thuế VAT liên quan hơn 630 tỷ đồng trong năm 2021. Kết quả là lợi nhuận sau thuế của Thuduc House ghi nhận mức âm trong cả 2 năm 2020-2021.
Về biện pháp khắc phục, Thuduc House cho biết sau giai đoạn biến động nhân sự, hiện công ty đã kiện toàn thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện.
Công ty cũng đã thực hiện nộp lại toàn bộ số tiền hoàn thuế VAT hơn 365,5 tỷ đồng phát sinh trong giai đoạn 2017-2019, đồng thời nộp lại 20,7 tỷ đồng tiền thuế VAT được khấu trừ trước đó và 17 tỷ thuế VAT phát sinh.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN