Thừa nhận chưa có sản phẩm vượt trội, Khóa Việt Tiệp lên kế hoạch lãi suy giảm

Năm 2023, Khóa Việt Tiệp lên kế hoạch tăng gần 8% về doanh thu nhưng lợi nhuận lại giảm gần 7% so năm 2022.
ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/5 vừa qua của CTCP Khóa Việt - Tiệp đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 960 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ sản phẩm mới chỉ 45 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. Phấn đấu đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 15% vốn điều lệ. 
Kết quả này của Khóa Việt Tiệp ghi nhận tăng gần 8% về doanh thu nhưng lợi nhuận lại giảm gần 7% so năm 2022.
Năm 2023, Khóa Việt Tiệp cho rằng còn rất khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Vật tư, nguyên nhiên vật liệu vẫn ở mức giá cao, lãi suất ngân hàng cao cũng dẫn đến đầu tư và bán hàng khó khăn...
Thua nhan chua co san pham vuot troi, Khoa Viet Tiep len ke hoach lai suy giam
 
Nhìn lại năm 2022, Khóa Việt Tiệp cho biết, sản phẩm của công ty phải cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Trong khi tình hình dịch bệnh quý 1 lan rộng vì vậy công tác sản xuất và bán hàng gặp nhiều khó khăn.
Công tác tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu dùng giảm đặc biệt là quý 4/2022 do siết tín dụng và điều chỉnh lãi suất ngân hàng tăng nên công ty phải điều chỉnh giảm sản lượng vì vậy một số bộ phận thiếu việc làm.
Đồng thời, nạn hàng giả hàng nhái lan tràn trên thị trường làm ảnh hưởng lướn đến công tác tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra giá cả vật tư hàng hóa, nguyên nhiên liệu, vận chuyển liên tục tăng cũng ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh của công ty.
Do đó, năm 2022 giá trị sản xuất của Khóa Việt Tiệp đạt gần 663 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch và giảm gần 3% so cùng kỳ. Doanh thu cũng chỉ đạt 86% kế hoạch nhưng tăng 2% so năm trước, với gần 890 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, giảm 21% so năm 2021. Với kết quả đó, Khóa Việt Tiệp quyết định chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22% vốn, tương ứng hơn 23 tỷ đồng. 
Khóa Việt Tiệp thừa nhận sản phẩm mới còn nhiều chậm trễ, lỗi và không đạt mục tiêu đề ra. Chưa có sản phẩm vượt trội và khác biệt, mẫu mã chưa đẹp, giá cả còn cao.
Việc đầu tư góp vốn vào CTCP Novo - Việt Tiệp đến năm 2022 đã cắt được lỗ, nhưng lợi nhuận không đáng kể. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN