Thị trường ngưng trệ, Imexpharm báo lãi giảm 38% trong quý 3

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid, doanh thu thuần và lợi nhuận của Imexpharm đều sụt giảm trong quý 3 vừa qua.
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm gần 12% xuống 256 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu hàng nhượng quyền giảm.
Lãi gộp giảm 22% về còn 89 tỷ đồng, theo đó biên lãi gộp giảm từ 39,3% xuống 34,7%. Trừ đi các chi phí, Imexpharm báo lãi sau thuế hơn 31 tỷ đồng, giảm 38%.
Imexpharm cho biết doanh thu của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh giãn cách, hạn chế đi lại từ tháng 7 khiến thị trường bị ngưng trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng.
Thi truong ngung tre, Imexpharm bao lai giam 38% trong quy 3
 Nguồn: IMP
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Imexpharm đạt 870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ, giảm 1,4% và 12% so với cùng kỳ.
Với kết quả này, Imexpharm thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và hơn 53% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Imexpharm ghi nhận hơn 2.152 tỷ đồng, trong đó chiếm khoảng 22% là hàng tồn kho, ghi nhận 471 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nguyên vật liệu.
Imexpharm dự báo hàng tồn kho và công nợ sẽ tăng trong những tháng cuối năm do công ty tăng mức dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng dưới một năm và chứng khoán kinh doanh) tính đến cuối tháng 9 ghi nhận 247 tỷ đồng, tăng 66%.
Tính đến cuối tháng 9, Imexpharm đi vay 232 tỷ đồng, chủ yếu là nợ đi vay ngắn hạn từ các ngân hàng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN