Thép Mê Lin báo lãi năm 2021 tăng trưởng gấp 7,6 lần

So với kế hoạch năm 2021 được đề ra, Thép Mê Lin đã vượt 290% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 
 
CTCP Thép Mê Lin (MEL) công bố BCTC hợp nhất quý 4 với doanh thu giảm phân nửa xuống 162 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp còn giảm 27% xuống 13 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 100 triệu đồng lên 2 tỷ đồng, riêng lãi từ dự án liên hiệp nhà máy chế biến than là 1,5 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm từ 7 tỷ xuống 3,8 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp thép đạt 5,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước.
Thep Me Lin bao lai nam 2021 tang truong gap 7,6 lan
 
Lũy kế cả năm, Thép Mê Lin ghi nhận doanh thu thuần 687 tỷ đồng, giảm 30%; lãi sau thuế 63 tỷ đồng, gấp 7,6 lần năm trước.
So với kế hoạch năm 2021 được đề ra, Thép Mê Lin đã vượt 290% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 
Tại thời điểm cuối năm 2021, Thép Mê Lin có 707 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho tăng 394 tỷ đồng lên 494 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn tăng 76 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng.
Doanh nghiệp thép đã giảm gần 90 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn xuống 238 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN