TDM báo lãi quý 1 sụt giảm 66% do hụt khoản doanh thu tài chính

Do biến động khoản cổ tức từ đầu tư tài chính, CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) báo lãi quý 1 giảm mạnh 66%.
Quý 1, TDM ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% ở mức hơn 105 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp lãi gộp tăng 16%, lên gần 51 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, chỉ ghi nhận vỏn vẹn gần 295 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 87 tỷ đồng.
Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, TDM thu về gần 41 tỷ đồng lãi ròng, giảm 66%. Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân là do khoản cổ tức năm 2020 từ đầu tư tài chính vào CTCP Nước - Môi trường Bình Dương được ghi nhận trong quý 1/2021 còn khoản cổ tức năm 2021 lại được ghi nhận trong quý 4/2021.
TDM bao lai quy 1 sut giam 66% do hut khoan doanh thu tai chinh
 
Tính đến 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.584 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền TDM nắm giữ tăng mạnh từ 31 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 248 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.
Nợ phải trả cũng tăng 29%, lên gần 723 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 90 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này), dư nợ vay ngắn hạn hơn 205 tỷ đồng (tăng 33%) và dư nợ vay dài hạn gần như đi ngang, ở mức 213 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN