TCM ước lãi tháng 5 đạt 705.000 USD, giảm 14% so tháng trước

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) cho biết lợi nhuận sau thuế đạt 705.000 USD trong tháng 5, thấp hơn khoảng 14% so với tháng 4/2021.
Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 5/2021 của Thành Công ghi nhận 13,6 triệu USD doanh thu, giảm nhẹ 3% so với tháng trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 705.000 USD, thấp hơn khoảng 14% so với tháng 4/2021.
Mặc dù năm nay không có đơn hàng PPE, nhưng nhìn tổng thể từ đầu năm, đà tăng trưởng của Công ty vẫn được giữ vững, với Doanh thu lũy kế ghi nhận hơn 67,5 triệu USD, cao hơn 19% so với cùng kỳ năm 2020 và tương ứng với việc hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu 2021.
Lợi nhuận sau thuế cũng đạt hơn 4,1 triệu USD, cao hơn 38% so với cũng kỳ năm ngoái và tương ứng với 33% kế hoach lợi nhuận 2021 của Công ty.
TCM uoc lai thang 5 dat 705.000 USD, giam 14% so thang truoc
 Nguồn: TCM
So với tháng trước, tỷ trọng của hàng may mặc trong cơ cấu doanh thu giảm từ mức 72% xuống 68%. Đồng thời, tỷ trọng của sản phẩm vải tăng đáng kể, thể hiện rõ ràng chiến lược phát triển sản phẩm vải của Công ty.
Chất lượng sản phẩm vải của Thành Công đã được ghi nhận với việc nhiều khách hàng mới sau khi đặt những đơn hàng thử đầu tiên, đã tiếp tục đặt những đơn hàng tiếp theo cho nửa cuối năm 2021.
Mặc dù năm nay không có đơn hàng PPE và vải Anti – virus như năm ngoái, nhưng kết quả kinh doanh của Công ty 5 tháng đầu năm vẫn đạt được kết quả tốt một phần nhờ giá sợi tăng và biên lợi nhuận của sợi được cải thiện.
Với sự đa dạng trong danh mục sản phẩm cũng với chuỗi dây chuyền khép kín từ sợi đến may, Công ty vẫn đảm bảo duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Bên cạnh gia tăng các đơn hàng may đồng thời đẩy mạnh việc bán vải trong nước do nhu cầu mua vải trong nước tăng sau khi Hiệp định EVFTA .
Năm 2021, TCM đề ra kế hoạch doanh thu 4.218 tỷ đồng, tăng 20%; lãi sau thuế 290 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm trước; tỷ lệ cổ tức 25%. Lãnh đạo TCM lý giải biên lợi nhuận giảm do các đơn hàng bảo hộ y tế có mức lợi nhuận tốt giảm đáng kể trong năm nay.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN