Tập đoàn Thành Nam bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) với tổng số tiền phải nộp 120 triệu đồng.
 
Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HoSE và trên trang thông tin điện tử của công ty).
Các tài liệu gồm: Bản cung cấp thông tin của người nội bộ ngày 5/7/2021, 3/1/2022, 17/1/2022, 6/10/2022, 28/2/2022; Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021; Biên bản họp HĐQT số 03A/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 3/1/2022; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 2/6/2022;
Tap doan Thanh Nam bi phat 120 trieu dong do vi pham cong bo thong tin
 TNI bị phạt do loạt vi phạm công bố thông tin.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 3/8/2022; Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 9/4/2021; Nghị quyết HĐQT ngày 10/8/2022 về việc nhận chuyển nhượng bất động sản và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết nhận chuyển nhượng bất động sản; Nghị quyết về việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả; Nghị quyết về việc thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn.
Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin không đầy đủ nội dung các Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
Trước đó, tập đoàn này còn bị xử phạt hành chính về thuế sau đợt thanh tra thuế định kỳ việc chấp hành pháp luật về thuế. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) cũng có văn bản nhắc nhở công ty về việc chậm công bố thông tin hàng loạt tài liệu như giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế các quý, Nghị quyết HĐQT…
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN