Tập đoàn Hoa Sen ước đạt 175 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 1

Sau 4 tháng đầu năm của niên độ 2020-2021, Hoa Sen thực hiện được gần 50% lợi nhuận sau thuế.
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin cho biết doanh thu tháng 1/2021 ước đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 175 tỷ đồng.
Như vậy, lũy kế 4 tháng đầu niên độ (tháng 10/2020-1/2021), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 12.208 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 747 tỷ đồng.
Tap doan Hoa Sen uoc dat 175 ty dong loi nhuan trong thang 1
 Nguồn: HSG.
Tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, HĐQT HSG đặt mục tiêu niên độ tài chính 2020 - 2021 đạt sản lượng 1,8 triệu tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 30% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2019 - 2020.
So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Hoa Sen đã thực hiện 37% mục tiêu doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận.
Về tổng nguồn vốn, tổng tài sản của HSG tại ngày 31/12 giảm nhẹ 2% về 17.351 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ 1/10/2020. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 27,5%, đạt 4.775 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng 2.424 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu kỳ.
Tổng nợ phải trả giảm về 10.266 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm còn 5.437 tỷ đồng và nợ vay dài hạn giảm còn 1.982 tỷ đồng, nhờ đó mà chi phí lãi vay trong kỳ giảm đáng kể 42% về gần 92 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN