Tập đoàn Đức Long có lãi 13 tỷ đồng quý 2 sau nhiều quý ngập trong thua lỗ

Khoản hoàn nhập chi phí quản lý là động lực giúp DLG có lãi ròng 13 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ lỗ 210 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Đức Long (DLG) báo doanh thu thuần quý 2 đạt 480 tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Giá vốn tăng 2% khiến Công ty giảm 22% lãi gộp còn 60 tỷ đồng.
Trong kỳ, DLG được hoàn nhập 33 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp trong khi cùng kỳ năm trước chi ra 210 tỷ đồng. Theo thuyết minh, điều này chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi.
Khoản hoàn nhập chi phí quản lý là động lực giúp DLG có lãi ròng 13 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ lỗ 210 tỷ đồng. Như vậy DLG đã có 2 quý báo lãi sau cả 4 quý thua lỗ trong năm 2020.
Tap doan Duc Long co lai 13 ty dong quy 2 sau nhieu quy ngap trong thua lo
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DLG ghi nhận doanh thu thuần 903 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ và lãi ròng 25 tỷ đồng, theo đó thực hiện 47% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đề ra sau nửa đầu năm.
Tổng tài sản của DLG đến cuối tháng 6 đang ở mức 8.168 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 2.416 tỷ đồng, tăng 18% sau 6 tháng. Trong đó, Công ty ghi âm 345 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (đầu năm ghi âm 432 tỷ đồng).
Chi phí xây dựng dở dang dài hạn giảm 3% sau 6 tháng, về mức 406 tỷ đồng. Đây là các khoản chi phí trung tu dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14, dự án nhà máy điện Tân Thượng, dự án DLGL Hotel Pleiku và các công trình xây dựng khác.
Về tình hình nợ vay, DLG đang ghi nhận nợ phải trả giảm nhẹ 1% về còn 5.641 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 2.990 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 2.652 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN