Tập đoàn CEO lỗ hơn 100 tỷ trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh lao dốc

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO) báo lỗ trong 9 tháng gần 103 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong kỳ giảm mạnh 59%, chỉ còn hơn 264 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, doanh thu trong kỳ giảm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Lợi nhuận gộp theo đõ cũng giảm 41% về còn 116 tỷ đồng.

Điểm sáng là các khoản chi phí trong kỳ đều giảm như chi phí tài chính giảm 12%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12% và chi phí bán hàng giảm đến 61%. Tuy vậy, CEO vẫn báo lãi giảm 59% trong quý 3 khi ghi nhận hơn 16 tỷ đồng.

Tap doan CEO lo hon 100 ty trong 9 thang, dong tien kinh doanh lao doc
 CEO lỗ 103 tỷ đồng trong 9 tháng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CEO giảm tới 78%, chỉ còn gần 682 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng 18%, đạt gần 58 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Nhưng sau cùng, Công ty vẫn báo lỗ 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 435 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của CEO báo giảm 6% về còn 7.543 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm 22% so với đầu năm về 795 tỷ đồng, chủ yếu từ việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Vay và nợ thuê tài chính có sự biến động ngược chiều khi vay nợ ngắn hạn giảm 25% thì vay nợ dài hạn tăng 16% so với đầu năm. Trong kỳ, CEO đã giảm các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Thanh Xuân và tăng vay dài hạn hơn 217 tỷ thông qua phát hành trái phiếu.

Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn ghi dương 112 tỷ đồng nhưng giảm đáng kể so với con số hơn 1.466 tỷ đồng của cùng kỳ. Lưu chuyển thuần trong kỳ ghi nhận âm gần 32 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN