Sudico nói gì về lợi nhuận 'bay hơi' 17% sau kiểm toán 2020?

Báo cáo tài chính kiếm toán của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm hơn 17% xuống còn gần 42 tỷ đồng.
Theo giải trình của SJS, sở dĩ lợi nhuận suy giảm sau kiểm toán do công ty điều chỉnh tăng chi phí quản lý doanh nghiệp do tăng trích lập dự phòng công nợ phải thu.
Đồng thời, công ty cũng điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại công ty con là Sudico Hoà Bình. 
Được biết, năm 2021, SJS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 155 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức từ 5-10%.
Kế hoạch của SJS khả quan hơn rất nhiều so với thực hiện của năm 2020, trong đó doanh thu tăng nhẹ hơn 1,4%, còn lợi nhuận tăng 38%. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN