SSI báo lãi quý 3/2021 gấp đôi cùng kỳ với 667 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý 3/2021 với mức rất khả quan.
Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 đạt lần lượt 1.846,3 tỷ đồng và 667 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.660 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận.
SSI bao lai quy 3/2021 gap doi cung ky voi 667 ty dong
 Cơ cấu doanh thu của SSI
Trong cơ cấu doanh thu quý 3/2021, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng, tăng trưởng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước, và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục – 18.100 tỷ đồng.
Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng trưởng 268% so với quý 3.2020.
Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư trong quý tăng trưởng 86,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 32,7 tỷ đồng.
Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính đạt 248 tỷ đồng, chiếm 13,4% doanh thu công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 453 tỷ đồng doanh thu, chiếm 24,5% tổng doanh thu và tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong quý 3, SSI đã phát hành thành công thêm 16 mã chứng quyền với tổng quy mô 170 triệu đơn vị, dẫn đầu thị trường về khối lượng phát hành và thanh khoản, đặc biệt có những phiên thanh khoản chứng quyền do SSI phát hành chiếm 75% toàn thị trường.
SSI bao lai quy 3/2021 gap doi cung ky voi 667 ty dong-Hinh-2
 
Trong quý 3/2021, SSI ghi nhận lãi bán các tài sản tài chính FVTPL là 155 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ. Trong đó lãi từ cổ phiếu và chứng khoán niêm yết là gần 80 tỷ, còn lại là trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết gần 65 tỷ đồng...
Ngược lại, SSI cũng lỗ từ bán chứng khoán tới 144 tỷ trong quý 3, chủ yếu do lỗ vị thế của hợp đồng chứng khoán phái sinh (72 tỷ), lỗ từ cổ phiếu và chứng khoán niêm yết (65 tỷ) gồm VRE, VIC, HPG, ELC.
Tại ngày 30/09/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 47.223,6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.763,5 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN