Sonadezi đặt lãi sau thuế giảm 20% do thực hiện thoái vốn

Sonadezi dự kiến sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết và thoái xuống dưới 50% tại các công ty con.
Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, SNZ) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 28/4 tới đây.
Theo tài liệu, Sonadezi đặt mục tiêu doanh thu 4.770 tỷ đồng, giảm hơn 11% và lãi sau thuế 1.012 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với năm 2020.
Về công tác thoái vốn, Sonadezi sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước từ 99,54% xuống còn 36% theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty tiếp tục hoàn tất việc thoái vốn nhà nước trong năm 2021.
Sonadezi dat lai sau thue giam 20% do thuc hien thoai von
Sonadezi sẽ thực hiện thoái vốn trong năm nay. 
Sonadezi dự kiến sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết và thoái xuống dưới 50% tại các công ty con.
Sonadezi cũng cho biết, với kế hoạch thoái vốn, việc dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm tiếp theo sẽ bị hạn chế.
Ngoài ra, khi thực hiện thoái vốn nhà nước xuống còn 36%, sẽ có những nhà đầu tư lớn đầu tư vào Soandezi, tham gia và nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp. Lúc này, các cổ đông ngoài cổ đông nhà nước sẽ quyết định các chiến lược phát triển của Sonadezi.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, ban lãnh đạo Sonadezi đề xuất phát triển một số dự án, bao gồm mở rộng khu công nghiệp (KCN) Giang Điền; KCN và dịch vụ Hàng Gòn; một KCN tại các tỉnh Đông Nam Bộ và dự án KCN Biên Hòa 1 (đã chuyển đổi công năng).
Năm 2020, doanh thu cả năm gần như đi ngang so với năm trước đó, đạt 4.975 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ, đạt 1.270 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 737 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu kinh doanh khu công nghiệp đạt 1.359 tỷ đồng, chiếm khoảng 27% tổng doanh thu. Mảng cung cấp nước sạch mang về 1.108 tỷ đồng doanh thu, đóng góp trên 22% tổng doanh thu.
Mảng dịch vụ cảng, xử lý chất thải đóng góp khoảng 16% tổng doanh thu mỗi loại. Còn lại là doanh thu kinh doanh nhà, hạ tầng và doanh thu khác.
Với kết quả đạt được, Sonadezi dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN