Sonadezi Châu Đức lãi quý 3 tăng 80% đạt hơn 66 tỷ đồng

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, SZC báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 66,5 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. 
 
CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần ở mức 163 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp tăng mạnh 94% lên đến 99 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 5 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 14% về còn 1,7 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.
Đáng chú ý chi phí bán hàng tăng mạnh từ 95 triệu đồng lên hơn 6,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 47% lên 12,5 tỷ đồng từ con số 8,5 tỷ đồng của cùng kỳ.
Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, SZC báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 66,5 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. 
Sonadezi Chau Duc lai quy 3 tang 80% dat hon 66 ty dong
 Nguồn: SZC.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của SZC tăng 56% lên mức 566 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 256 tỷ đồng, tăng 58% so với 9 tháng đầu năm 2020.
Được biết, năm nay SZC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 584tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176 tỷ đồng. So với thực hiện trong năm 2020 thì doanh thu kế hoạch năm 2021 của SZC tăng trưởng 27% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 5%.
Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 3, SZC đã thực hiện được 97% mục tiêu về doanh thu và vượt 45% mục tiêu về lợi nhuận.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN