SMC báo lãi kỷ lục 532 tỷ trong quý 2, hàng tồn kho hơn 4.000 tỷ đồng

Như vậy sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và vượt 149% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu hơn 5.952 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020. 
Lãi gộp ở mức 683 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng cải thiện đáng kể, từ con số 2,5% lên 11,5% trong kỳ.
Sau cùng, lãi sau thuế SMC là 532 tỷ đồng, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận trong quý này cũng chính là lợi nhuận kỷ lục trong kỳ của Công ty.
SMC bao lai ky luc 532 ty trong quy 2, hang ton kho hon 4.000 ty dong
 SMC báo lãi khủng hơn 500 tỷ đồng quý 2/2021.
SMC cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh khá ổn định, tuy nhiên giá cả liên tục tăng nhanh làm hiệu quả Công ty tương ứng tăng mạnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo năng suất trong sản xuất, gia công và tồn kho luôn ở mức cao, giá vốn thấp.
Song song, SMC cũng tăng tỷ trọng thép thông qua sản xuất và gia công, từ đó cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, trong kỳ hoạt động tài chính Công ty cũng hiệu quả nhờ lãi vay giảm, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm bớt đầu tư và hoàn nhập dự phòng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 11.022 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% và 748 tỷ lãi sau thuế, tăng cao gấp hơn 13 lần so với nửa đầu năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và vượt 149% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của SMC tăng mạnh lên mức 9.432 tỷ đồng, tức tăng hơn 40% so với hồi đầu năm. Riêng hàng tồn kho trong kỳ của SMC chiếm 4.081 tỷ đồng, cao gấp 4 lần và chiếm hơn 43% tổng tài sản.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN