SEB ước đạt 55 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm

SEB đặt kế hoạch cho quý 3 năm nay với chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 22 triệu kWh, doanh thu đạt 19 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) ước tính sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm đạt gần 51 kWh, thực hiện 46% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty cũng đã thực hiện được 56% kế hoạch năm với chỉ tiêu doanh thu với hơn 87 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện đạt 86 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,44 tỷ đồng,… Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 62% đạt 55 tỷ đồng.

SEB đặt kế hoạch cho quý 3 năm nay với chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 22 triệu kWh, doanh thu đạt 19 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng.

SEB uoc dat 55 ty dong loi nhuan trong nua dau nam
 SEB ước thực hiện được 62% kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Ngoài ra, SEB cũng đã phê duyệt chi phí kiểm soát mối Exterra tại công trình đập đất hồ chứa nước NMTĐ Ea Krông Rou, phê duyệt chi phí mua sắm thiết bị thay thế và dự phòng tại NMTĐ Ea Krông Rou. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm 2020 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt trong tháng 8 này.

Được biết, cho năm 2020, HĐQT SEB đặt kế hoạch sản lượng điện thương phẩm vào mức 110 triệu kWh, giảm 4% so với ước đạt năm 2019. Doanh thu năm 2020 chỉ tiêu hơn 155 tỷ đồng, lãi sau thuế chỉ tiêu hơn 89 tỷ đồng, lần lượt đi lùi 6% và 14% so với ước đạt năm 2019.

Ban lãnh đạo của SEB cũng đã thống nhất phê duyệt chi phí hoạt động năm 2020 vào mức gần 18,6 tỷ đồng; thống nhất gia hạn các khoản vay đối với CTCP Thủy điện Trà Xom đến hết năm 2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN