SCS bật trần khi Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn lên kế hoạch lãi 540 tỷ, cổ tức 2020 tỷ lệ 80%

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 8/6 tới với loạt kế hoạch đáng chú ý.
Theo đó, SCS đặt mục tiêu cho năm 2021 với doanh thu đạt 780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, đều tăng 8% so năm 2020.
Đáng lưu ý, SCS thường vượt mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2015- 2020.
SCS đề xuất chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 80% cho năm tài chính 2020 (tương ứng lợi suất cổ tức 6,1%). SCS đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 30% vào ngày 30/12/2020 và còn lại 50% sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ.
Công ty cũng đề xuất chia cổ tức tiền mặt ở mức 36% mệnh giá cho năm tài chính 2021.
Tỷ lệ phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ HĐQT trong năm tài chính 2020 được đề xuất ở mức lần lượt là 5% và 2% LNST.
SCS bat tran khi Dich vu Hang hoa Sai Gon len ke hoach lai 540 ty, co tuc 2020 ty le 80%
 Kế hoạch năm 2021 của SCS
Cơ chế ESOP dựa theo kết quả kinh doanh được đề xuất cho giai đoạn 2022-2024. Nhìn chung, giá và điều kiện phát hành tương tự cơ chế ESOP cho giai đoạn 2019-2021 trước đây, tổng số lượng cổ phiếu ESOP mới thấp hơn 24% so với cơ chế trước đây.
Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu ESOP mới trong giai đoạn 2022-2024 là 869.000 cổ phiếu, tương ứng 1,5% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại của SCS (bao gồm cổ phiếu ưu đãi). Số lượng cổ phiếu mới được phát hành mỗi năm trong giai đoạn 2022-2024 là khoảng 289.600 cổ phiếu.
Giá phát hành tối thiểu 35% giá cổ phiếu trung bình trong 10 ngày trước ngày HĐQT ra quyết định phát hành ESOP.
Điều kiện phát hành là SCS phải đạt tăng trưởng lãi trước thuế tối thiểu là 15% mỗi năm.
Khi SCS ghi nhận lãi trước thuế giảm 7% trong năm 2020 do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, kế hoạch ESOP năm 2021 không đủ điều kiện để được thực hiện dựa theo điều kiện trước đây của cơ chế ESOP trong giai đoạn 2019-2021.
Khi SCS vượt 11% mục tiêu LNTT năm 2020, công ty đề xuất phân bổ 9,2 tỷ đồng khen thưởng cho các nhân viên chủ chốt (ngoài quỹ khen thưởng và phúc lợi hoặc quỹ HĐQT), tương ứng 20% khoản LNTT cao hơn so với kế hoạch (LNTT thực tế - LNTT mục tiêu) trong năm 2020.
Trên thị trường chứng khoán, SCS là một trong những cổ phiếu có mức giá rất cao với 141.000 đồng/cp chốt phiên 27/5 bật trần, ghi nhận tăng mạnh 12% chỉ trong vòng 1 tháng qua,.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN