SCIC ước lãi 6.197 tỷ đồng, thu về hơn 42.000 tỷ từ bán bớt vốn tại doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của SCIC ước đạt 6.197 tỷ đồng, cũng vượt 36% kế hoạch. 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, đến 31/12/2020, doanh thu ước đạt 7.945 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch. Trong đó doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch; doanh thu bán vốn ước đạt 1.173 tỷ đồng, trong đó chênh lệch bán vốn là 602 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; doanh thu tài chính ước đạt 2.128 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.588 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.197 tỷ đồng, cũng vượt 36% kế hoạch. 

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại, SCIC đã tiếp nhận 7/14 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 8.306 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.246 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, đặc biệt đối với những tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn có vốn chi phối như Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, SAB), Tổng công ty Sông Đà - CTCP..., với vai trò cổ đông nhà nước, SCIC đã bước đầu kiện toàn hệ thống Người đại diện tại doanh nghiệp, triển khai thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến.

Bên cạnh đó, SCIC đã chủ động xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung xử lý các tồn tại; nghiên cứu, tham gia quyết định các phương án kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

SCIC uoc lai 6.197 ty dong, thu ve hon 42.000 ty tu ban bot von tai doanh nghiep
 

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã bán vốn thành công tại 253 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 14 doanh nghiệp thu về 42.145 tỷ đồng trên giá vốn 8.910 tỷ đồng, gấp 4,7 lần. Hiện danh mục SCIC còn 145 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhưng không thành công.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư, trong giai đoạn 2015-2020, SCIC đã triển khai nghiên cứu nhiều cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và đã thực hiện giải ngân đầu tư 14.970 tỷ đồng (gồm cả đầu tư hiện hữu, đầu tư chỉ định, cổ phiếu, trái phiếu).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Ủy ban phê duyệt,  SCIC đã chủ động triển khai nghiên cứu 31 cơ hội đầu tư, trong đó có 7 cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư,  tập trung chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính: đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn SCIC, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng…

Về chương trình kế hoạch năm 2021, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, SCIC đưa ra các chương trình công tác lớn trong năm 2021 trong đó tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; công tác đầu tư kinh doanh vốn.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN