SCI báo lãi ròng gấp 7 lần trong quý 1/2021

Khấu trừ các chi phí và thuế, SCI báo lãi ròng quý 1/2021 đạt 73 tỷ đồng, gấp gấp 6,7 lần so cùng kỳ.
Kết thúc quý 1, CTCP SCI E&C (SCI) đạt doanh thu thuần 771 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cũng kỳ. Lãi gộp thu được 109 tỷ đồng, tăng 46%.
Công ty cho biết trong kỳ một số công trình/hạng mục có tỷ lệ lợi nhuận cao đã được nghiệm thu.
Ngoài ra, SCI còn có khoản thu tài chính 9,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chưa tới 700 triệu đồng. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay chiếm 7,7 tỷ đồng; lãi bán các khoản đầu tư chiếm 1,7 tỷ đồng.
Khấu trừ các chi phí và thuế, SCI báo lãi ròng quý 1/2021 đạt 73 tỷ đồng, gấp gấp 6,7 lần so cùng kỳ.
SCI bao lai rong gap 7 lan trong quy 1/2021
 
Để đạt được dấu ấn kinh doanh khả quan này, SCI E&C đã tập trung ưu tiên vào các dự án năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Công ty triển khai thực hiện Hợp đồng EPC các Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 7 (Công suất 30 MW), Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8 (Công suất 25,2 MW), Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Xe (công suất 20 MW).
Theo đó, sản lượng trong Quý 1 từ các dự án này đều mang lại kết quả kinh doanh vô cùng khả quan, cụ thể dự án Hướng Linh 7 đạt 370 tỷ, Hướng Linh 8 đạt 56 tỷ và Nậm Xe là 11 tỷ.
Tại ngày 31/3, SCI đang có tổng giá trị tài sản trên 3.862 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng tương đương 40% chỉ sau 3 tháng đầu năm. Khoản tiền mặt gấp 2,4 lần lên 314 tỷ đồng; khoản phải thu tăng 29% lên 2.166 tỷ đồng; hàng tồn kho gấp 2,1 lần lên 700 tỷ đồng.
Khoản phải thu lớn nhất của SCI là đối với Công ty mẹ - CTCP SCI (S99), số tiền đạt 525 tỷ đồng. Đáng chú ý nữa là SCI đang có khoản nợ xấu trên 75 tỷ đồng, gấp 7 lần hồi đầu năm, trong đó ước tính có thể thu hồi 32 tỷ đồng. Chênh lệch tăng chủ yếu do phát sinh 52 tỷ đồng đối với dự án Thủy điện Nam Theum của S99.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN