Sau sáp nhập, Kido chuyển đổi mô hình kinh doanh như nào để lãi 800 tỷ năm 2021?

Kido sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong vào ngoài nước. 
Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC), năm 2020 Kido đặt mục tiêu doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và tiền mặt là 6%.
Kế hoạch này của Kido khả quan hơn rất nhiều so năm 2020, trong đó doanh thu tăng 38%, còn lợi nhuận gấp 1,9 lần.
Cụ thể, năm 2020, Kido thực hiện được 8.324 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi trước và sau thuế lần lượt là 416 tỷ và 330 tỷ đồng. Với kết quả đó, Kido quyết định trả cổ tức 16% bằng tiền mặt, tương ứng gần 343 tỷ đồng.
Sau sap nhap, Kido chuyen doi mo hinh kinh doanh nhu nao de lai 800 ty nam 2021?
 
Kido cũng trình cổ đông phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh. Theo đó, Kido sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong vào ngoài nước. Các công ty thành viên của Kido chủ yếu thực hiện sản xuất sản phẩm và bán cho Kido.
HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch giữa Kido và các công ty thành viên trong Tập đoàn gồm CTCP Dầu thực vật Tường An, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Đông Lạnh Kido, Công ty TNHH Kido Nhà Bè...
Các giao dịch bao gồm mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, vật tư, bao bì và dịch vụ; giao dịch chia sẻ chi phí như quản lý, dịch vụ, vận hành; giao dịch cho vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hoá dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên liên quan.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN