Sao Mai (ASM) thoái sạch vốn tại Công ty Chế biến trà Jun Chow

Công ty TNHH Chế biến Trà Jun Chow có vốn điều lệ 44,85 tỷ đồng, đơn vị có trụ sở tại Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, hoạt động chính là trồng cây chè.
HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn công ty con.
Theo đó, Công ty dự kiến chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Chế biến Trà Jun Chow.
Được biết, Công ty TNHH Chế biến Trà Jun Chow có vốn điều lệ 44,85 tỷ đồng, đơn vị có trụ sở tại Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, hoạt động chính là trồng cây chè.
Sao Mai (ASM) thoai sach von tai Cong ty Che bien tra Jun Chow
ASM đầu tư mạnh vào ngành du lịch 
Cũng mới đây, ASM cũng đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
Ước tính công ty sẽ chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để huy động 2.019 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến là trong năm 2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 1.615,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. 253,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang; 80,5 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần du lịch An Giang và 69,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.
Nếu huy động không đủ, công ty sẽ sẽ đi vay ngân hàng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn lại. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 3.365,4 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN