SAM mua 36% vốn công ty làm dự án bến cảng Mỹ Thủy 14.234 tỷ đồng

SAM quyết định mua 36% vốn của đơn vị thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có tổng mức đầu tư tới 14.234 tỷ đồng.
 CTCP Sam Holdings (HoSE: SAM) vừa thông qua phương án đầu tư mua 36% vốn điều lệ của CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ (MTIP) dự kiến trong quý 1/2022. Đồng thời cử Tổng giám đốc là người đại diện vốn của SAM tại MTIP.
Được biết, Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thuỷ được phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy hồi tháng 1/2019 với tổng mức đầu tư 14.234 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng, vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỷ đồng.
SAM mua 36% von cong ty lam du an ben cang My Thuy 14.234 ty dong
 
Dự án được xây dựng trên diện tích 685 ha, tổng quy mô gồm 10 bến phát triển, có công năng và cỡ tàu khai thác là 100.000 DWT. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn: giai đoạn I (2018 - 2025) đầu tư 4 bến; giai đoạn II (2026 - 2031) đầu tư 3 bến; giai đoạn III (2032 - 2036) đầu tư 3 bến.
Đến ngày 27/2/2020, Dự án đã chính thức được khởi công nhưng lại dính nhiều vấn đề.
Theo đó, từ sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư và động thổ khởi công, chủ đầu tư Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, bao gồm ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, báo cáo năng lực tài chính và vốn chủ sở hữu, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hoàn thành thiết kế cơ sở và đánh giá tác động môi trường. Do đó dự án chậm trễ tiến độ cam kết (ngày 31/7/2021).  
Theo báo Đầu tư, trong giai đoạn 2016-2019, Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy không ghi nhận doanh thu thuần, năm 2018 lỗ sau thuế hơn 100 tỷ đồng và năm 2019 lỗ 77,6 tỷ đồng. Với cổ đông chính là Công ty TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ xây dựng Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2019 cũng không ghi nhận doanh thu thuần và rơi vào tình trạng lỗ; năm 2019, tổng tài sản là 315 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả lên đến 271 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN