SAM Holdings dự kiến huy động 250 tỷ đồng trái phiếu

CTCP SAM Holdings (SAM) mới thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.
Theo Nghị quyết, SAM sẽ phát hành 2.500 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 250 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định 10,5%, kỳ tính lãi là 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.
SAM Holdings du kien huy dong 250 ty dong trai phieu
 
Ngày phát hành dự kiến vào ngày 8/12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung/gia tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý 32021, xét theo tình hình kinh doanh của Công ty, SAM ghi nhận doanh thu đạt 381 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.281 tỷ đồng theo luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN